CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

E2S VietNam -STC VietNam Autho HOOTRONICVAR1-[X]=R
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2XVAR3-[S]=1
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2XVAR1-[E]=F
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D230VG
E2S VietNam -STC VietNam Autho STA3DC024[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho B450TSB250B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXB2X21DC048[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D130VW
E2S VietNam -STC VietNam Autho MBL1AC115G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONF1AC230A[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB105LDADC24[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCTS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL121HDC024[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A141DC24G
E2S VietNam -STC VietNam Autho B100FLF012B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Order Code: GNExB2X15AC230BN1A1R/R
Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho HA121AC115[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Right Code: SONFL1XAC230R/R
Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100DC48[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131AC230G2B1
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XC2X05RAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B350TSB250B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL100XDC012[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GPH4FEDC024G
E2S VietNam -STC VietNam Autho Full Code: BEXCP3APBSTNLRD
Push Button Call Point
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR2-[M]=N
E2S VietNam -STC VietNam Autho B100LDA030B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL100HAC230R/A-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCBG0505DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Code: STExCP8PBSASPN6A1R
Push Button
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3VAR5-[V]=12
E2S VietNam -STC VietNam Autho D105AC024[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131DC24G2
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-L101L-W/R
E2S VietNam -STC VietNam Autho BR10485B
E2S VietNam -STC VietNam Autho Full Code: SONFL1XDC024R/C-UL
Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXH120DFAC230[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XCS1125FDC024BN1A1B/R
E2x Zone 2 & Class I Div2
Combination Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXH120DFDC024[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XC2X10RAC115[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: SP70-0044
Spare PCB for beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS120DFDC024[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCS110L2DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXB2X21AC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho MARINEVAR2-[Y]=R
E2S VietNam -STC VietNam Autho H110TX048G/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131AC230G1B1
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100DC24[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110E24DC