CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM
Nguyễn Văn Khá
                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      
Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…
Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1HAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL105NXDC012[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXH120DRAC115[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho K-SML10AC380G
E2S VietNam -STC VietNam Autho H110TX012G/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExCP3-PT 
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-MB1-R/G
E2S VietNam -STC VietNam Autho ML15GR 
E2S VietNam -STC VietNam Autho L101XDC012[B][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Full Code:
BEXCS11005DPRDC024AB1A1R/C
Omni-directional Alarm Horn & Xenon Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL105NXAC230[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XVAR3-[S]=1
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR2-[M]=B
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXS1RAC230DS2A1R
Alarm Horn Sounder
E2S VietNam -STC VietNam Autho MARINEVAR1-[X]=R
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110ER230AC
E2S VietNam -STC VietNam Autho HOOTRONICVAR1-[X]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho B400STR230B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-CP4-BG 
E2S VietNam -STC VietNam Autho A112N-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho L101XAC048[B][X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR1-[E]=B
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110E12DC
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110E48DC
E2S VietNam -STC VietNam Autho ST-L101HDC030[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-CP4VAR1-[T]=ST
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D24VW
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONF1AC115A[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110DFAC115[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D112AC024[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho SON2DC24[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL105NH-G 
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho MCA112L1AC115G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100AC115[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho SON4BDC24[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL112NXDC048[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR6-[X]=BL
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XL2FR008[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B300FLH-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho A105NSONTEL[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL105NAXXAC230[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-PA1-G
E2S VietNam -STC VietNam Autho ML25W100V[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL112XDC024[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExTCS110-05DF-R2 - Copy - Copy 
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: E2XS112FDC024BN1A1B
E2x Zone 2 Class I Div 2; Alarm Sounder/Horn
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-MC1-R/B
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONF1DC24A[X]-H
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XVAR1-[E]=A