den-va-buzzer-tren-panel-dieu-khien-e2s22d-ø22mm-buzzers-pilot-lights-e2s-vietnam.png
Eac-logo Ce-approval
2-21-210
Thông số kỹ thuật và các lựa chọn code orderQuestion

E2S22D ø22mm  Chuông Buzzers và đèn Pilot

 

Model E2S-22D là một dãy các chuông báo, được tích hợp với đèn pilot siêu sáng nhiều LED. Cấp bảo vệ IP65, dòng diện sử dụng thấp và có độ tin cậy cao dưới điều kiện khắc nghiệt.  

Phạm vi sử dụng các đầu nối trục vít với bộ bảo vệ dây để dễ lắp đặt và khả năng xâu chuỗi các đèn thành một mảng.

Buzzers & Flashing Lights

 
Buzzer: 80dB @ 10cm Current: 15-30mA
E2S22DBZ24V 24V dc/ac Buzzer
E2S22DBZ48V 48V dc/ac Buzzer
E2S22DBZ130V 110-130V ac/dc Buzzer
E2S22DBZ230V 230V ac Buzzer
 
Flashing Pilot Light: Flash rate: 2Hz Current: 15-30mA
E2S22DFS24V 24V ac/dc 2x LED Red
E2S22DFS48V 48V ac/dc 2x LED Red
E2S22DFS130V 110-130V ac/dc 2x LED Red
E2S22DFS230V 230V ac 2x LED Red
 
Combination: 80dB @ 10cm With Red LED
E2S22DBF24V 24V ac/dc Buzzer & 2x LED Red Io: 20-80mA
E2S22DBF48V 48V ac/dc Buzzer & 2x LED Red Io: 20-80mA
E2S22DBF130V 110-130V ac/dc Buzzer & 2x LED Red Io: 18-30mA
E2S22DBF230V 230V ac Buzzer & 2x LED Red Io: 18-30mA
 
E2S22DMT Mounting Tool for E2S-22D LED Pilot Lights
E2S22DLBHF25X18 E2S-22D Label holder 25x18mm
E2S22DLBHF25X10 E2S-22D Label holder 25x10mm

Current

Buzzer: Flashing pilot light: Combination: Pilot lights:
E2S22DBZ
80 db at 10cm;
Pulsed tone
Current : 15-30mA;
E2S22DFS
Flash Rate: 2Hz;
Current : 15-30mA;
E2S22DBF
80 db at 10 cm;
Pulsed tone
Current : 18-80mA;
E2S22D
Low voltage DC/AC:
Current : 20-80mA
High voltage DC/AC:
Current : 18-25mA;

Pilot Lights

 
Pilot Light: Red
E2S22D12VR 12V ac/dc <80mA 12-chips Super-Bright
E2S22D24VR 24V ac/dc <80mA 12-chips Super-Bright
E2S22D48VR 48V ac/dc <20mA 12-chips Super-Bright
E2S22D130VR 110-130V ac/dc 25mA Max 12-chips Super-Bright
E2S22D230VR 230V ac 25mA Max 12-chips Super-Bright
 
Pilot Light: Amber
E2S22D12VA 12V ac/dc <80mA 12-chips Super-Bright
E2S22D24VA 24V ac/dc <80mA 12-chips Super-Bright
E2S22D48VA 48V ac/dc <20mA 12-chips Super-Bright
E2S22D130VA 110-130V ac/dc 25mA Max 12-chips Super-Bright
E2S22D230VA 230V ac 25mA Max 12-chips Super-Bright
 
Pilot Light: Green
E2S22D12VG 12V ac/dc <20mA 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D24VG 24V ac/dc <20mA 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D48VG 48V ac/dc <20mA 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D130VG 110-130V ac/dc 25mA Max 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D230VG 230V ac 25mA Max 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
 
Pilot Light: Blue
E2S22D12VB 12V ac/dc <20mA 2-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D24VB 24V ac/dc <20mA 2-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D48VB 48V ac/dc <20mA 2-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D130VB 110-130V ac/dc 25mA Max 2-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D230VB 230V ac 25mA Max 2-chip InGAN Ultra Super-Bright
 
Pilot Light: White
E2S22D12VW 12V ac/dc <20mA 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D24VW 24V ac/dc <20mA 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D48VW 48V ac/dc <20mA 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D130VW 110-130V ac/dc 25mA Max 1-chip InGAN Ultra Super-Bright
E2S22D230VW 230V ac 25mA Max 1-chip InGAN Ultra Super-Bright