stexj2-la-hop-noi-chong-chay-no-hang-e2s-warning-signals-dai-dien-stc-vietnam.png

STExJ2 Ex d Junction Box

STExJ2 hộp nối chống cháy nổ

 

Miêu tả: 

  • STExJ2 là hộp nối chống cháy nổ được IECEx & ATEX phê duyệt.

  • Vỏ bọc 316L được mạ crôm với bề mặt sơn tĩnh điện và có đường dẫn lửa bằng ren, bốn đầu vào cáp và diện tích đầu cuối lớn - tất cả đều giảm đáng kể thời gian lắp đặt. 
  • Đánh giá công suất: 5W. 
  • Loại DNV được chấp thuận cho các vị trí tiếp xúc.
Bảng dữliệu Datasheet.pdf
Hướng dẫn cài đặt D199-00-501-IS_Issue_2_STExJ2_.pdf

Chọn mã từng phần: 

Phiên bản: Mã phần:  
Loại sản phẩm: STExJ2  
Loại đầu vào cáp: [e] A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
4 x M20x1.5mm
2 × 1/2 "NPT - bộ điều hợp
2 × 3/4" NPT - bộ điều hợp
2 x M25x1,5mm - bộ điều hợp
1 × 1/2 "NPT - bộ chuyển đổi
1 × 3/4" NPT - bộ chuyển đổi
1 x M25x1,5mm - bộ điều hợp
3 × 1/2 "NPT - bộ điều hợp
3 × 3/4" NPT - bộ điều hợp
3 x M25x1,5mm - bộ điều hợp
4 × 1/2 "NPT - bộ điều hợp
4 × 3/4" NPT - bộ điều hợp
4 x M25x1.5mm - bộ điều hợp
  Ghi chú: 4 x M20 được cung cấp với 3 x M20 phích cắm dừng.
2 x bộ điều hợp được cung cấp với 2 x phích cắm dừng M20.
3 x bộ điều hợp được cung cấp với 1 x phích cắm dừng M20.
Bộ chuyển đổi /
Vật liệu phích cắm dừng : [m]
B
N
S
Đồng thau
mạ niken
thép không gỉ (tiêu chuẩn)
Thẻ thiết bị: [s] 1
2
Không có thẻ thiết bị
St.St. Thẻ thiết bị
Phiên bản sản phẩm: [v] A1 IECEx & ATEX Nhóm II 2G / D Vùng 1, 2, 21 & 22 & Loại DNV được phê duyệt
Màu vỏ: [x] R
S
Red RAL3000
Special - liên hệ với E2S để biết các màu sắc vỏ bọc thay thế
Thí dụ: STExJ2D01 [e] [m] [s] [v] [x]
STExJ2D01AS1A1R